Haptonomische coaching

Bij haptonomische coaching wordt het lichaam en gevoelsleven betrokken om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. De coaching is erop gericht jou als mens in zijn geheel aan te spreken; je hoofd, je hart en lijf.

Haptonomische coaching

Bij haptonomische coaching wordt het lichaam en gevoelsleven betrokken om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. De coaching is erop gericht jou als mens in zijn geheel aan te spreken; je hoofd, je hart en lijf.

Haptonomische coaching

Wat?

Haptonomische coaching onderscheidt zich van andere vormen van coaching waarbij je vooral je denkend vermogen inzet. Je ervaart aan den lijve hoe je reageert, wat je voelt, welke mogelijkheden er zijn en wanneer je tegen moeilijkheden aanloopt. Naast het omgaan met spanningsvelden, richten we ons ook op jouw kracht en persoonlijke kwaliteiten.

In onze huidige maatschappij is een tendens gaande van groeiend bewustzijn. Ook de vraag naar het vergroten van het lichaamsbewustzijn neemt enorm toe. Met een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn ben je in staat te luisteren naar de signalen van je lijf. Je kunt de taal van je lichaam verstaan en je bewust worden hoe het met je gaat. Door je lichaam als informatiebron te leren gebruiken en zaken niet enkel vanuit verstand, maar ook vanuit je gevoel helder te krijgen, ontstaat er verbinding tussen denken en voelen. Dit samenspel leidt tot verantwoord management van persoonlijke grenzen en tot keuzes die voor jou kloppend zijn en je gezondheid en welzijn ten goede komen. Het inzetten van je voelend vermogen kan je ook helpen om patronen in je leven te herkennen en doorbreken.

Hoe?

Mijn manier van coachen kenmerkt zich, naast lichaams-en ervaringsgericht werken, door het bieden van veiligheid, vertrouwen en bemoediging. Een basis die faciliteert om tot groei te komen.

Naast haptonomie als invalshoek werk ik, in het speciaal bij burn-out, ook vanuit de Polyvagaal Theorie ten aanzien van stress-en overlevingsresponsen. Hierbij gaan we in op de werking en regulatie van ons autonome zenuwstelsel. 
Er worden handvaten geboden om het zenuwstelsel te kalmeren en terug te keren vanuit een staat van (im)mobilisatie naar een staat van rust en herstel.

Verschil tussen Lichaamsgerichte Coaching of Therapie

Lichaamsgerichte coaching richt zich op persoonlijke groei en ontwikkeling, preventie of re-integratie. Lichaamsgerichte therapie wordt ingezet bij een hulpvraag of problematiek welke intensievere ondersteuning nodig heeft. Twijfel je of lichaamsgerichte coaching bij jou aansluit, neem dan contact op of plan een vrijblijvende kennismaking.